Regulamin Zamówień na stronie Fundacji IMI

1. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów na stronie Fundacji IMI o ile regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń bądź bezpośrednich sprzedawców nie stanowią inaczej (z wyłączeniem postanowień pkt. 1.2, oraz 5) Każdy klient wyrażając zgodę na „regulamin zamówień” oświadcza, iż zapoznał się z nim i akceptuje niniejszy regulamin.

1.1 ZAKUP BILETÓW

Rezerwacja jest zobowiązująca dla Fundacji IMI oraz Organizatora wydarzenia dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego unikalny numer rezerwacji. W przypadku opłaty przelewem bankowym, wydanie numeru rezerwacji następuje po dokonaniu opłaty za rezerwację. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Fundacją IMI. Szczegóły wszystkich swoich rezerwacji można też sprawdzić na stronie www FIMI po zalogowaniu się i wybraniu odnośnika Moje Konto.

1.2 ODBIÓR BILETÓW

Po opłaceniu rezerwacji, Odbiorca otrzymuje bilet na podany adres e-mail i poprzez jego wydrukowanie we własnym zakresie. Fundacja IMI nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

Numer biletu i hasło należy zachować w ścisłej tajemnicy – Fundacja IMI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania numeru rezerwacji lub hasła osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie biletów przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie numeru rezerwacji lub hasła w wyniku nieostrożności właściciela numeru rezerwacji.

1.3 ZWROTY BILETÓW/REZERWACJI

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów ponieważ część Organizatorów wydarzeń nie wyraża zgody na przyjmowanie zwrotów. Poniższe zasady zwrotu biletów będą stosowane w przypadku uzyskania zgody Organizatora. W przypadku braku zgody, wszelką odpowiedzialność z tytułu zwrotu biletów ponosi Organizator.

Aby dokonać zwrotu biletów przez Internet należy wysłać taką prośbę mailem na adres zamowienia@medycynaintegracyjna.pl Państwa zwrot zostanie przyjęty, o ile Organizator przyjmuje zwroty oraz w przypadku gdy do wydarzenia pozostało nie mniej niż 3 dni kalendarzowe (chyba, że Organizator zastrzegł inaczej). Zwrot pieniędzy za bilety zostanie przekazany na rachunek konta bankowego, z którego wysłali Państwo przelew, o ile pisemnie rezerwujący nie wskaże innego nr rachunku bankowego. Opłata manipulacyjna za przyjęcie i rozliczenie anulowania rezerwacji wynosi 10 zł. W przypadku odwołania, zmiany programu, miejsca wydarzenia lub godziny rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora, Fundacja IMI może dokonać zwrotu kwoty za bilety na rachunek bankowy wskazany przez Klienta za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@medycynaintegracyjna.pl.

Fundacja IMI i Organizator nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która została odwołana oraz w przypadku zmiany daty lub programu, godziny rozpoczęcia oraz miejsca imprezy.

Fundacja IMI nie zwraca kosztów związanych z realizacją transakcji, w tym wydania biletów. Podstawą do zwrotu biletu jest przekazanie na adres e-mail Fundacji IMI numeru biletu oraz jego hasła.

W przypadku, gdy Fundacja IMI nie będzie w stanie przyjąć Państwa rezygnacji sugerujemy przekazanie (lub odsprzedanie) rezerwacji znajomym. W takich sytuacjach Fundacja IMI nie pobiera żadnych opłat.

2. WARUNKI ZAKUPU BILETÓW

Po dokonaniu wyboru biletów z oferty, prosimy o wypełnienie formularza oraz wybranie jednego ze sposobów płatności: W przypadku płatności przez Transferuj.pl, zostaną Państwo przekierowani do serwisu transferuj.pl, który obsługuje Krajowy Integrator Płatności SA. Po upływie 15 minut nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Przed podaniem numeru karty kredytowej prosimy o upewnienie się, że znajdujecie się Państwo na stronach serwisu internetowego Krajowy Integrator Płatności SA oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: „https://” ). Fundacja IMI nie odpowiada za skutki podania numeru karty kredytowej na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzanych na stronach internetowych transferuj.pl odpowiada Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6; KRS 0000412357, NIP 7773061579, zgodnie ze swoim regulaminem.

3. FAKTURY VAT

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) art. 19, fakturę VAT za zakupione bilety mogą Państwo otrzymać w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Fundacji IMI. Zamówienie faktury VAT proszę kierować na adres e-mail: instytut@medycynaintegracyjna.pl. W przypadku płatności przelewem bankowym, po zatwierdzeniu rezerwacji otrzymają Państwo na podany adres mailowy, potwierdzenie dokonania rezerwacji biletów wraz z numerem zamówienia, który proszę umieścić w tytule przelewu. Na płatność czekamy 3 dni robocze. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana, a bilety wrócą do sprzedaży. Numery kont bankowych, na które można wysyłać przelewy za rezerwacje są podane także na stronie „kontakt” serwisu internetowego www Fundacji IMI.pl oraz w mailowym potwierdzeniu rezerwacji. Fundacja IMI nie odpowiada za skutki przesłania pieniędzy na inne konto niż podane na stronie „kontakt” serwisu internetowego Fundacji IMI oraz nie zrealizuje w takiej sytuacji rezerwacji.

4. DANE OSOBOWE

Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Fundację IMI w ramach sprzedaży biletów są i będą wykorzystywane w celu wykonania umowy kupna sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach uzyskiwania informacji o usługach, promocjach i produktach oferowanych przez Fundację IMI. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania i usunięcia.

5. OŚWIADCZENIA

Fundacja IMI informuje, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271), kupującemu bilety nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 powyższej ustawy.