Kontakt

Adres Fundacji

Fundacja „Instytut Medycyny Integracyjnej”
32-065 Krzeszowice, ul. Długa 10 lok. 79

Numer KRS
0000393977

Numer NIP
513-023-02-38

Rachunek Fundacji
Bank Pekao SA  26 1240 1444 1111 0010 4180 0862

 

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.