…wypracowanie pełniejszej wizji opieki zdrowotnej…
…która będzie wywodziła się z antropologii respektującej całą osobę…

opieka zdrowotna

…jawi się jako dążenie do pełniejszej harmonii i do zdrowej równowagi na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej

Opieka zorientowana na rodzinę

…budowanie zdrowia poprzez pokolenia
…budowanie struktury fizycznej i socjalnej dla duchowości i umysłowości w poszanowaniu praw Natury
…włączenie tych elementów w diagnostykę i leczenie

pozwala na zachowanie wektora naturalnego procesu zdrowienia i zachowania równowagi opisanej w większości tradycyjnych systemów medycznych

Korzyści Medycyny Integracyjnej

Zapewnia wszechstronny, wyczerpujący plan leczenia obok standardowego postępowania diagnostyczno-leczniczego medycyny akademickiej dając zaskakujące wyniki kliniczne oraz ekonomiczne w codziennej opiece nad rodziną i społecznością.

Historia

Polska medycyna integracyjna – korzenie sięgają 5000 lat pne

fundamentalnie zakorzeniona w polskiej kulturze, sztuka i nauka utrzymywania i przywracania zdrowia przez zapobieganie chorobie i jej leczenie z poszanowaniem fizycznej, moralnej i psychologicznej integralności osoby ludzkiej (Halat)

Korzenie Medycyny Integracyjnej

Sięgają 5000 lat przed naszą erą. Słowiański Olimp to Ślęża, gdzie prasłowiańscy kapłani opiekowali się nad swoimi pacjentami. Ośrodek medycyny ślężańskiej można uznać za najstarszy fundament wielotysięcznej tradycji polskiej medycyny integracyjnej (Halat)

Medycyna Integracyjna 2000

Uprawianie medycyny w sposób, który wybiórczo włącza elementy medycyny komplementarnej i alternatywnej we wszechstronny, wyczerpujący plan leczenia obok standardowego postępowania diagnostyczno-leczniczego medycyny akademickiej zachęca do uprawiania medycyny w sposób całościowy, uwzględniający pełnię człowieczeństwa. Przypomina najlepsze tradycje zawodów medycznych (Lorenc, Zawiślak 2001)