Fundacja Instytut Medycyny Integracyjnej

Cele Fundacji

  1. Działalność na rzecz rozwoju wiedzy w dziedzinie medycyny integracyjnej, profilatyki i edukacji zdrowotnej rodziny: dzieci, dorosłych.
  2. Popieranie i rozwijanie wzajemnej współpracy ośrodków w kraju i za granicą zajmujących się dziedziną wymienioną w punkcie 1.
  3. Skupienie wokół idei Fundacji lekarzy, psychologów, pedagogów, przedstawicieli nauk i społeczników, którzy chcą wpierać rozwój profilaktyki i leczenia, zdrowia rodziny.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

  1. Działalność szkoleniową, terapeutyczną, doradczą oraz informacyjną, organizowanie wykładów, spotkań, szkoleń i kursów.
  2. Stwarzanie korzystnych warunków dla rozwijania społecznej, naukowej i edukacyjnej działalności.
  3. Utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego osób udzielających pomocy oraz kształtowanie ich świadomości etycznej w kontekście praktyki zawodowej.
  4. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu medycyny integracyjnej, współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz wszelkimi instytucjami, w zakresie stosowania i rozwijania teorii oraz praktyki diagnostyki i leczenia oraz profilaktyki.
  5. Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i ośrodkami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.

Zapraszamy do współpracy w ramach naszych stałych programów i akcji

ZP-logo-kwadrat
Regularnie co roku prowadzimy Wielkie Wiosenne OczyszczanieAkcję Ratowania Misia – dla najmłodszych. Od kilku lat wspieramy polskie przedszkola samorządowe i niepubliczne w zakresie żywienia w ramach kampanii Zdrowy Przedszkolak.org. Szczegóły na naszych stronach internetowych i nowej stronie kampanii ZdrowyPrzedszkolak.org

Statut Fundacji „Instytut Medycyny Integracyjnej″

Comments are closed.